Handshake

Integritets policy

Dataskyddsförordningen (GDPR*) är en europeisk lag som syftar till att skydda individers personuppgifter och reglera hur organisationer behandlar och hanterar sådana uppgifter.

skaka hand

Besökarens sekretess på den här webbplatsen är mycket viktigt för oss. När du skickar in dina uppgifter på den här webbplatsen ger du också ditt samtycke till att vi ska kunna fullfölja vår kommunikation mellan oss. Vi sparar inte några fler uppgifter än som tydligt framgår av hemsidans synliga formulärsfält inkl. besökarens IP adress. Sidan har ingen spårningsbar script inkluderad, och det finns även skydd mot tredjepartsprogram som öppnar PopUp fönster. Sidans driftansvarig är certifierad i EU:s GDPR regelverk. Personuppgifter används uttryckligen för att kunna genomföra kommunikation mellan den person som översänt uppgifter via epost och eller telefon till vår personal.

Med den här korta innehållsrika men viktiga Policyn ger du ditt ovillkorliga samtycke till behandling av de lagrade personuppgifterna och är över 18 år samt ansvarar juridiskt för att du är den person som du uppger.*GDRP från engelskan, General Data Protection Regulation